Srpski | English

Reference

 • JP EPS “ELEKTROKOSMET”

  Godina Opis projekta
  1994 Isporuka kablova, kablovskih spojnica, Al - Fe užadi
  2004 Isporuka kablovskog snopa sa javnom rasvetom
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA UŽICE”

  Godina Opis projekta
  1994 Isporuka visokonaponskih osigurača, kablovskih snopova, transformatora, mernih instrumenata
  1995 Isporuka izolatora, Al - Fe užadi, kablova i kablovskog pribora, rastavljača, izolatora, nosača izolatora, osigurača, strujnih i naponskih mernih transformatora
  1996 Isporuka kablova, kablovskog pribora, Al - Fe užadi i stubnih trafostanica
  1997 Isporuka enegetskih kablova I strujnih mernih transformatora I energetskih transformatora
  1998 Isporuka energetskih transformatora, kablova, snopova, Al - Fe užadi I kablovskog pribora I visokonaponskih osigurača
  1999 Isporuka sitnog kablovskog pribora
  2000 Isporuka stubnih trafostanica 250KVA I kablova
  2001 Isporuka sitnog kablovskog pribora
  2002 Isporuka NN kablova
  2007 Isporuka sitnog kablovskog pribora
  2008 Isporuka izolovane vododihtujuće stezaljke
 • RUDNIK I TERMOELEKTRANA "GACKO"

  Godina Opis projekta
  1996 Isporuka opreme i materijala za remont i elektroodržavanje rudnika i termoelektrane
  1997 Isporuka rudarskih kablova, rasvete i instalacionog materijala
  1999 Isporuka energetskih, rudarskih i signalno-komandnih kablova
  2001 Isporuka niskonaponske opreme za remont i održavanje
 • ODA / EEU ZA RAČUN I U IME VLADE VELIKE BRITANIJE

  Godina Opis projekta
  1996 Isporuka transportnih traka i gumenih ploča
 • ODA / CROWN AGENTS ZA RAČUN I U IME VLADE VELIKE BRITANIJE

  Godina Opis projekta
  1996 Isporuka kablova i kablovskog pribora
 • ODA / CROWN AGENTS ZA RAČUN I U IME VLADE VELIKE BRITANIJE

  Godina Opis projekta
  1996 Isporuka kablova I kablovskog pribora
  1997 Isporuka specijalnih mernih instrumenata, PTT kablova, energetskih i komandno - signalnih kablova,  transporting traka, transformatora, samonosivih kablova, izolatora, drvenih stubova, kablovskog pribora, trake za uzemljenje
  1998 Isporuka opreme za vulkanizaciju i transportnih traka
 • ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE - ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELJINA

  Godina Opis projekta
  1997 Isporuka Al-Fe užadi, kablova, betonskih stubova, stubnih trafostanica, čelično - rešetkastih konstrukcija
 • ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE - ELEKTRODISTRIBUCIJA PALE

  Godina Opis projekta
  1997 Isporuka odvodnika prenapona, izolatora, dalekovodne opreme, Al - Fe užadi
 • PARSONS DELAWARE INC. ZA RAČUN USAID

  Godina Opis projekta
  1997 Isporuka betonskih stubova i konzola, odvodnika prenapona, izolatora, kablova, kablovskog pribora, užadi, armirano-betonskih stubova, čelično – rešetkaste konstrukcije, uljnih strujnih transformatora, stubnih trafostanica i linijskih prekidača, pocinkovane trake, NN ormara
  1998 Isporuka pocinkovane trake, izolatora, užadi, opreme za NN distributivne mreže, odvodnika prenapona, linijskih rastavljača, prekidača
 • GEMCO INDUSTRIAL DEVELOPMENT B.V. ZA RAČUN IMG

  Godina Opis projekta
  1997 Isporuka izolatora, ovesne opreme
 • ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE IZ KREDITA EBRD

  Godina Opis projekta
  1998 Isporuka čelično rešetkaste konstrukcije
 • EVROPSKA KOMISIJA

  Godina Opis projekta
  1999 -2000 Projekat rehabilitacije energetskog sistema Bosne i Hercegovine – isporuka armirano-betonskih i drvenih stubova, izolatora, kablova, užadi i kablovskih završnica
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD

  Godina Opis projekta
  1999 Isporuka sitnog kablovskog pribora
  2000 Isporuka kablova, snopova i sitnog kablovskog pribora
  2001 Isporuka kablova, snopova i VN osigurača
  2002 Isporuka kompresionih prekidača, 10kV kablova i metalnih cevi, sitnog kablovskog pribora
  2004 Isporuka konzola opšte namene i zaštitnih oluka, kablova i kablovskog pribora, olovnih plombi i rasvete, Al - Fe užadi
  2005 Projekat rehabilitacije energetskog sistema Bosne i Hercegovine – isporuka armirano-betonskih i drvenih stubova, izolatora, kablova, užadi i kablovskih završnica
  2006 Isporuka čeličnih konstrukcija i konzola, vazdušnih rastavljača, limitatora, betonskih stubova i konzola, niskonaponskih 0,4kV postrojenja, sklopki, špulni i automatskih prekidača, pribora i opreme za nadzemne vodove, strujnih i naponskih transformatora, poluindirektnih i direktnih mernih grupa, svetiljki, sijalica, tiristorskih ispravljača i releja
  2007 Isporuka tiristorskih ispravljača i lokalnih automatika, samonosećih kablovskih snopova, energetskih transformatora 10/0,42kV, kontaktora, instalacionih kablova i kablovskog pribora
  2008 Isporuka energetskih transformatora 10/0,42kV, pribora i opreme za nadzemne vodove
  2009 Isporuka juvidur cevi i pozor trake
  2010 Isporuka bakarnih elestičnih veza, kablovskih priključnih kutija
  2012 Isporuka stacionarne olovne baterije
  2014 Isporuka energetskih cevi
 • IVAN MILUTINOVIĆ - PIM BEOGRAD

  Godina Opis projekta
  2000 Isporuka kablova
  2006 Isporuka kablova i rasvete
 • TELEKOM SRBIJA AD

  Godina Opis projekta
  2001 Isporuka telekomunikacionih i optičkih kablova, kablovskog probora i opreme
 • IRC U IME ECHO

  Godina Opis projekta
  2001 Isporuka kablova, prekidača, priključnica
  2002 Isporuka kablova, prekidača, priključnica
 • “RUDARSKI BASEN KOLUBARA"

  Godina Opis projekta
  2002 Isporuka sitnog kablovskog pribora, držača četkica
  2003 Isporuka kablova
  2008 Isporuka sitnog kablovskog pribora i bimetala, NN EpN kablova
  2009 Isporuka kablovskog pribora
  2010 Isporuka VN kablova, izolacionog materijala i gumene mešavine
  2012 Isporuka izolacionog materijala, odvodnika prenapona, stazaljki i ovesne opreme, relejno sklopne tehnike
  2013 Isporuka izolacionog materijala, odvodnika prenapona, stazaljki i ovesne opreme, relejno sklopne tehnike
  2014 Isporuka relejno sklopne tehnike, izolacionog materijala, rasvete
  2014-2017 Isporuka relejno sklopne tehnike, izolacionog materijala, rasvete, bakarnih pletenica, betonskih stubova i gromobranskog materijala, energetskih kondezatora, transformatora NN i VN i klema
 • ACDI / VOCA U IME USAID

  Godina Opis projekta
  2002 Isporuka betonskih stubova, konzola, izolatora, kablovskih glava i drugog elektro materijala za dogradnju elektrodistributivnog sistema na Rudniku
  2003 Isproruka elektromaterijala za rekonstrukcija niskonaponske mreže dva sela u opštini Jagodina i pet sela u opštini Paraćin
  2004 Isporuka elektro materijala za rekonstrukciju NN mreže - Selo Bunar, Opština Jagodina i u Donjim Banjanima
 • ADF U IME USAID

  Godina Opis projekta
  2005 Isporuka kablova, snopova, blokova srednjeg i niskog napona sa javnom rasvetom
 • EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU I RAZVOJ

  Godina Opis projekta
  2003 Prethodna studija za emisionu kontrolu u elektranama na ugalj u Srbiji (Innogy plc - Elektra Sistem)